Gødning

 
Kartofler kræver en del næringsstoffer, så der skal være rigeligt med kvælstof og kalium til rådighed. Derfor skal man gøde godt inden man lægger kartofler.
 
Det kan ske enten med kompost eller husdyrgødning. Ca. 3 – 400 kg god husdyrgødning pr. 100 m² eller ca. 2 ltr. helt omsat kompost pr. m². Dog kan den nøjagtige mængde ikke opgives, da indholdet af kvælstof og kalium kan variere meget.
 
Kartofler kan i modsætning til de fleste grønsager tåle frisk husdyrgødning. Tilføres den om foråret skal husdyrgødningen blandes i de øverste 10 cm jord.
 
Der kan også anvendes en NPK-gødning (granuleret)  - typisk en NPK 14-3-15. Afhængig af jordtype skal der bruges ca. 8 kg pr. 100 m² – lidt mere på sandjord og lidt mindre på lermuldet jord. NPK-gødning skal indarbejdes i jorden inden kartoffellægningen.