(In Danish) PR - Endnu et godt kartoffel-år for Danespo

Danespo-koncernen kom ud af ud af 2016/2017 med det højeste resultat efter skat i den seneste 5 års periode på kr. 9,3 mio. mod kr. 9,2 mio. året før. Koncernomsætningen blev ligeledes på niveau med sidste år, i alt kr. 468 mio. i forhold til kr. 466 mio. året før.

- Både koncernomsætning og resultat er fastholdt i forhold til sidste år, hvilket er meget stabilt og anses for meget tilfredsstillende, udtaler direktør i Danespo, Lars Næsted. Resultatet skyldes overvejende et øget salg af læggekartofler internationalt, og at der blev opnået salgspriser på niveau med året tidligere. Vi har allerede kvitteret herfor over for avlerne, idet vi i juni udbetalte den største samlede efterbetaling i selskabets historie nogensinde, forklarer Lars Næsted.

Det internationale salg af spisekartofler har dog været faldende, hvilket skyldes et år med generel råvareknaphed, særligt i de nordvest europæiske industrier. Til gengæld har de udenlandske aktiviteter bidraget positivt til udviklingen, både på top- og bundlinje.

Danespo har i år etableret egen intern Research and Development afdeling for udvikling af nye sorter, fortæller Lars Næsted. Pr. 1.4.2017 overtog Danespo samtlige ansatte i Landbrugets Kartoffelfond og viderefører nu dansk kartoffelforædling til gavn for avlere og ejere. Dette anser vi for særdeles betydningsfuldt for virksomhedens fremtidige udvikling, siger Lars Næsted. Vi har således byggeri af en ny forædlingsstation i Give på tegnebrættet og vi forventer at kunne tage de nye faciliteter i brug allerede fra efteråret 2018.

Danespo forædler, producerer og handler med spise- og læggekartofler. 80% af læggekartoflerne afsættes på eksportmarkederne i Nordafrika, Mellemøsten og Europa, mens spisekartoflerne under varemærket Danespo food sælges til hjemmemarkedet og det øvrige Skandinavien. Danespo har endvidere datterselskaber i Tyskland, Holland og Frankrig. Danespo er ligeligt ejet af DLF og Florimond Desprez med hver 49%, de resterende 2% ejes af avlere og medarbejdere.

Yderligere oplysninger:

Lars Næsted, Direktør i Danespo A/S, mobil 2219 1900.

Jens Holstborg, CEO i Danespo A/S, mobil 4044 0747.

 

Pressemeddelelsen kan hentes som pdf lige her.

 

 

(In Danish) PR - Endnu et godt kartoffel-år for Danespo

Tilbage